Ecologisch Hopbedrijf

Carbon farming

De bemesting gebeurt na N-analyses door Inagro in Beitem: 80% van de voeding wordt via dierlijke mest en groenbemesting gerealiseerd. 20% gebeurt chemisch, wat tevens ook benut wordt om het onkruid te verdelgen. De hopranken worden tijdens de pluk verhakseld en hergebruikt als natuurlijke bemesting op de akkers

Onkruidbestrijding

Hierbij worden er geen herbiciden gebruikt, maar wordt het onkruid mechanisch (via eggen of aanaarden) bestreden of door onze kudde Zwartbles schapen in te zetten van juni-juli en van oktober-november

Ziektebestrijding

De bestrijding van ziektes gebeurt volgens de Integrated Pest Management (IPM) methode of geïntegreerde gewasbescherming: dit is een bestrijdingsmethode waarbij alle mogelijke bestrijdingstechnieken geïntegreerd toegepast worden zodat schade aan planten onder de economische schadedrempel wordt gehouden. We maken gebruik van zowel biologische als chemische bestrijdingsmiddelen, met een zeer specifieke werking, dus enkel tegen de ziekte of plaag die een probleem vormt, waardoor de natuurlijke vijanden (zoals lieveheersbeestjes, sluipwespen,...) niet verdelgd worden.

Agroforestry

In onze regio is er veel wind, daartegen planten we bomen als natuurlijke verzekering. We kiezen voor populieren, snelgroeiende bomen, die uiteraard vaak gesnoeid moeten worden. De dunne twijgen worden verhakseld als compost, het stukhout hergebruiken we in onze houtvergasser om warm huishoudelijk water te produceren en voor de centrale verwarming van onze woning.

Drogen en plukken op zonne-energie

We drogen indirect en computergestuurd de hop tijdens de pluk, dwz dat de rookgassen niet door de hop geblazen worden, in een tijdspanne van 3-6 uur (afhankelijk van de soort hop) waardoor de hop haar aroma behoudt. Plukken en drogen gebeuren met de elektriciteit opgewekt door zonnepanelen.

Afbladeren van de hop

Onze kudde Zwartbles schapen bestrijdt de rode spint door de onderste blaadjes op te eten in juli en augustus.